BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVI/251/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 września 2001r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr X/83/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą: Wielospecjalistyczny Szpital „Puszczykowo”, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XV/129/2000 z dnia 29 lutego 2000r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 uchwały określonej w tytule w następujący sposób:
w § 8 ust. 1 lit. A wprowadza się po pkt. 28 nowe punkty w brzmieniu:
1) pkt 29 „szpitalny oddział ratunkowy”;
2) pkt 30 „oddział opiekuńczo –pielęgnacyjny -rehabilitacyjny”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/251/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2001r.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej uchwala Rada Społeczna, a następnie przedkłada go do zatwierdzenia organowi, który go utworzył. Podobny tryb postępowania dotyczy wprowadzania zmian w statucie. Na posiedzeniu Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" w dniu 7 września 2001 r. Dyrektor Szpitala przedstawił propozycję zmiany statutu, polegającą na zmianie brzmienia zapisu § 8.
Zmiany w nazwach oddziałów, które proponuje nowela mają na celu dostosowanie struktury organizacyjnej Szpitala do nowych warunków. Są one związane z faktem, iż dotychczas Szpital nie został ujęty w programie ratownictwa medycznego oraz z wymogami formalnymi stawianymi przez Kasę Chorych przy kontraktowaniu świadczeń na oddziale opiekuńczo -pielęgnacyjno -opiekuńczym. Rada Społeczna uchwaliła zaproponowane zmiany i przedstawiła Radzie Powiatu
do zatwierdzenia. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały Zarząd uważa za uzasadniony.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-17
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 15:11
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 10:19

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9678
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-20 10:59
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 08:53