BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVI/256/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 września 2001r.

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań dotyczących budowy szkoły średniej w Swarzędzu w roku 2002.

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Poznańskiego postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe w zakresie inwestycji „budowa szkoły średniej w Swarzędzu” o wartości do kwoty 2.300.000 zł. (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych), w roku 2002.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawierania umów z wykonawcami wyłonionymi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie i kwocie określonej w § 1.

§ 3. Środki na pokrycie zobowiązań, o których mowa w § 1, zostaną ujęte w budżecie na rok 2002 i spłacone z dochodów własnych Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/256/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2001r.

Zarząd Powiatu Poznańskiego zamierza ogłosić przetarg na I etap budowy szkoły średniej w Swarzędzu. Etap ten ma obejmować realizację budowy jednego skrzydła budynku wraz z segmentem wejściowym i aulą (wykonanie " pod klucz ,,). W proponowanej do realizacji części budynku znajdują się, oprócz klas, niezbędne do funkcjonowania szkoły pomieszczenia administracyjne, a także kotłownia gazowa, która docelowo będzie ogrzewać cały obiekt szkolny. Według kosztorysu wartość takiego zakresu robót wynosi 4.550.000 zł.
W tegorocznym budżecie Rada Powiatu zabezpieczyła na budowę szkoły kwotę 2.323.000 zł (razem z dotacją z budżetu państwa).
Uzasadnione jest, aby cały I etap był realizowany przez jednego wykonawcę, dlatego Zarząd proponuje ogłosić przetarg na całe to zadanie. Ponieważ wartość zadania przekracza sumę środków finansowych przeznaczonych na realizację szkoły w budżecie 2001 r., to konieczne jest przyjęcie zobowiązania finansowego, które będzie spłacone z dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego w 2002 r . Maksymalne zobowiązanie finansowe wynosi 2.300.000 zł.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-18
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 11:12
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 10:57

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9799
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-20 10:59
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-14 15:24