BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVI/257/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 września 2001r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2001.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578; i zmiany) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; i zmiany) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego nr XXVII/208/2001 z dnia 30 stycznia 2001r. zmienionej uchwałą Rady XXVIII/216/2001 z dnia 27 lutego 2001r, uchwałą Zarządu nr 475/2001 z dnia 14 marca 2001r, uchwałą Rady nr XXX/219/2001 z dnia 27 marca 2001r, uchwałą Zarządu nr 502/2001 z dnia 11 kwietnia 2001r, uchwałą Rady nr XXXI/226/2001 z dnia 24 kwietnia 2001r, uchwałą Rady nr XXXII/231/2001 z dnia 29 maja 2001r, uchwałą Rady nr XXXIII/240/2001 z dnia 26 czerwca 2001r, uchwałą Rady nr XXXV/247/2001 z dnia 28 sierpnia 2001r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2001 o kwotę 350.000zł, które po zmianach wynoszą 64.268.232zł (zgodnie z załącznikiem nr 1*), w tym:
1) nie zmienia się kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, która wynosi 8.831.593zł.
2. W paragrafie 2 zwiększa się kwotę wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2001 o 350.000zł, która po zmianach wynosi 68.426.255zł (zgodnie z załącznikiem nr 2*), w tym:
1) nie zmienia się kwota wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, która wynosi 8.831.593zł,
2) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 11.571zł, które po zmianach wynoszą 29.885.630zł (zgodnie z załącznikiem nr 3*),
3) zwiększa się wydatki majątkowe o 69.010zł, które po zmianach wynoszą 7.552.010zł. (zgodnie z załącznikiem nr 4*),
4) zwiększa się dotacje udzielane z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu o 9.300zł, które po zmianach wynoszą 1.829.385zł (zgodnie z załącznikiem nr 5*).

§ 2. Zmniejsza się rezerwę na wydatki bieżące w oświacie o kwotę 38.700zł, która po zmianach wynosi 575.400zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

*Załączniki nr: 1,2,3,4,5 do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-18
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 11:15
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 10:59

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9801
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-20 10:59
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-14 15:24