BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXXVII/258/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października 2001r.

w sprawie:
zawarcia przez Powiat Poznański porozumienia z Miastem Poznaniem, dotyczącego wspólnej realizacji i dofinansowania zadań z dziedziny przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

Uchwała Nr XXXVII/259/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października 2001r.

w sprawie :
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Uchwała Nr XXXVII/260/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października 2001r.

w sprawie:
nieodpłatnego nabycia przez Powiat Poznański nieruchomości gruntowej pod budowę szkoły średniej w Stęszewie.

Uchwała Nr XXXVII/261/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października 2001r.

w sprawie:
zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego (sygn. NK-I-0911/203/2001) z dnia 11 października 2001 r.

Uchwała Nr XXXVII/262/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 października 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2001.

Banery