BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVIII/266/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 listopada 2001r.


w sprawie: akceptacji składu Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Centrum Zdrowia S.A.

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 uchwały nr XXXVI/255/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia projektu statutu spółki akcyjnej, uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Poznańskiego akceptuje następujący skład Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Centrum Zdrowia S.A.:
1. Pan Ryszard Żukowski – przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Pan Rafał Czerniga – członek Rady Nadzorczej;
3. Pan Adam Szyszka – członek Rady Nadzorczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/266/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 listopada 2001r.

Zgodnie z art. 318 pkt 8 ustawy -Kodeks spółek handlowych wymaganym elementem zgłoszenia spółki akcyjnej do sądu rejestrowego jest wskazanie z imienia i nazwiska osób zasiadających w radzie nadzorczej spółki. Na podstawie uchwały m XXXVI/255/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 września 2001 w sprawie zatwierdzenia projektu statutu spółki akcyjnej Rada Powiatu zastrzegła sobie prawo do zaakceptowania składu Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Centrum Zdrowia S.A. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-18
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 13:44
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 14:44

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8308
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-22 11:27
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00