BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVIII/268/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 listopada 2001r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 12 ust. 1, art. 19, art. 40 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 1, art. 43 w związku z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Powiatu Poznańskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego wprowadza się następującą zmianę:
1.§ 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Rada wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji, w tym zastępcę (zastępców) przewodniczącego i sekretarza komisji.”

§ 2. W Regulaminie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego, stanowiącym załącznik nr 5 do Statutu Powiatu Poznańskiego wprowadza się następującą zmianę:
1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Powiatu wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji,
w tym zastępcę (zastępców) przewodniczącego i sekretarza komisji, uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/268/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 listopada 2001r.

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45 poz. 497) wprowadziła zmianę w określeniu składu komisji rewizyjnej poprzez zaliczenie do niej przedstawicieli wszystkich klubów, w związku z tym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-18
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 14:00
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 14:49

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8313
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-22 11:27
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00