BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVIII/269/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 listopada 2001r.

 


w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/26/99 z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W § 3 uchwały wymienionej w tytule dodaje się pkt. 8, który otrzymuje brzmienie: „8. Członek Komisji - Pan Wojciech Dutka”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr XXXVIII/268/2001 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/269/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 listopada 2001r.

W związku z art. 16 oraz nowym pkt. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 45 poz. 497) należało dokonać zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej . Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-18
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 14:03
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 14:58

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8309
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-22 11:27
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00