BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXXIX/271/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2001r.

w sprawie:
wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu z art. 92 ust. 1 zd. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i z art. 21 ust. 5b ustawy o samorządzie powiatowym.

Uchwała Nr XXXIX/272/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr XXXVI/252/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25.09.2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr XXXIX/273/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr V/38/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 23 lutego 1999r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzania miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, zmienionej uchwałą Nr VI/54/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 1999 r., uchwałą Nr XVI/146/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 marca 2000 r. oraz uchwałą Nr XXII/184/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 września 2000 r .

Uchwała Nr XXXIX/274/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2001r.

w sprawie:
ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego, oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania.

Uchwała Nr XXXIX/275/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2001r.

w sprawie:
delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Uchwała Nr XXXIX/276/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2001r.

w sprawie:
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Uchwała Nr XXXIX/277/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2001 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2001.

Uchwała Nr XXXIX/278/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2001r.

w sprawie:
uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Banery