BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXIX/273/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2001r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr V/38/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 23 lutego 1999r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzania miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, zmienionej uchwałą Nr VI/54/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 1999 r., uchwałą Nr XVI/146/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 marca 2000 r. oraz uchwałą Nr XXII/184/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 września 2000 r .

Na postawie § 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708), Rada Powiatu Poznańskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W § 2 wymienionej uchwały dodaje się ostatni wers o treści: ,,4,00 zł dla Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu."

§ 2.Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/273/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2001r.

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708), niezbędne jest ustalenie wartości jednego punktu dla sporządzenia przez pracodawcę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzędzu. Proponowana wartość punktu nie spowoduje konieczności zmian w wydatkach uchwalonych w budżecie powiatu i w planach finansowych opracowanych przez kierowników jednostek.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-18
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 14:27
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-22 11:36

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8500
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2013-12-04 12:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35