BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXIX/274/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2001r.


w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego, oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania.

Na podstawie art. 130 ust. 2 1 3 ustawy z dnia 26 Listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 i zmiany) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91, poz. 578 1 zmiany) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2001 r. nie wygasających z upływem roku budżetowego 2001:
1. wydatek przeznaczony na budowę szkoły średniej w Swarzędzu, w kwocie 1.813 .000zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, paragraf 6050 — Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
2. wydatek przeznaczony na modernizacje budynku przy iii. Słowackiego 8/10 w Poznaniu, w kwocie 1.155.000zl, wg następującej klasyfikacji budżetowej:
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 6050— Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
3. wydatek przeznaczony na zakup sterylizatora niskotemperaturowego, w kwocie 338.500zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne, paragraf 6220 — Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji I zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

§ 2. Ustala się nieprzekraczalny termin wydatkowania kwoty:
1. określonej w paragrafie 1, ust. 1 do dnia 31 grudnia 2002r.
2. określonej w paragrafie 1, ust. 2 do dnia 3 1 grudnia 2002r.
3. określonej w paragrafie 1, ust. 3 do dnia 31 maja 2002r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-18
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 14:31
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-22 11:40

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8491
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2013-12-04 12:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40