BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXIX/275/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2001r.

w sprawie: delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Na podstawie art. 38 a, ust. 5 pkt. 2, art. 38 c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r., Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy -Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1084), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Deleguje się do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zwanej dalej "komisją", radnych:
1. Grzegorza Wasielewskiego
2. Marka Woźniaka

§ 2. Zasady zwrotu członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem w pracach komisji określi Rada Powiatu Poznańskiego odrębną uchwałą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/275/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2001r.

Powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku ma na celu usprawnienie realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami. Jednym z podstawowych zadań komisji ma być ocena stanu bezpieczeństwa oraz przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Winno to mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu, sprawniejsze funkcjonowanie służb.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-18
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 14:34
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-22 11:43

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8528
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2013-12-04 12:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 13:16