BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXIX/277/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2001r.w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2001.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578; i zmiany) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; i zmiany) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego nr XXVIJ/208/2001 z dnia 30 stycznia 2001r. zmienionej uchwałą Rady XXVIII/216/2001 z dnia 27 lutego 2001 r., uchwałą Zarządu nr 475/2001 z dnia 14 marca 2001r. uchwałą Rady nr XXX/219/2001 z dnia 27 marca 2001r, uchwałą Zarządu nr 502/2001 z dnia 11 kwietnia 200l r., uchwałą Rady nr XXXI/226/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r., uchwałą Rady nr XXXJJ/231/2001 z dnia 29 maja 2001r, uchwałą Rady nr XXXIII/240/2001 z dnia 26 czerwca 2001 r., uchwałą Rady nr XXXV/247/2001 z dnia 28 sierpnia 2001r., uchwałą Rady nr XXXVI/257/2001 z dnia 25 września 2001 r., uchwałą Rady nr XXXVII/262/2001 z dnia 30 października 2001 r., uchwałą Rady nr XXXVIII/270/2001 z dnia 27 listopada 2001 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2001 o kwotę 107.329 zł, które po zmianach wynoszą 65.539.015 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1*). w tym:
1) zmniejsza się kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o 2.621 zł, która po zmianach wynosi 9586.391 zł.
2. W paragrafie 2 zwiększa się kwotę wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2001 o 107.329 zł, która po zmianach wynosi 69.697.038 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2*), w tym:
1) zmniejsza się kwota wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o 2.621z1, która po zmianach wynosi 9586.391 zł,
2) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 71.400 z1, które po zmianach wynoszą 30.166.796 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3*),
3) zmniejsza się wydatki majątkowe o 155.000zl, które po zmianach wynoszą 7.539.010 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 4*).
4) zmniejsza się dotacje udzielane z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu o 2.500 zł, które po zmianach wynoszą 1.819.085 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 5*).

§ 2. Zmniejsza się rezerwę na wydatki bieżące w oświacie o kwotę 7.938 zł, która po zmianach wynosi 8 .262 zł.

§ 3. Zmienia się plany przychodów i wydatków dla:
- gospodarstw pomocniczych,
- środków specjalnych (zgodnie z załącznikiem nr 6*).

§ 4. Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 7*).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

*Załączniki nr: 1,2,3,4,5,6,7 do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-18
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 14:51
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-22 12:34

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8497
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2013-12-04 12:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44