BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr X/72/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu poznańskiego 2002-2006 wraz z aneksem.

Uchwała Nr X/73/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2003r.

w sprawie:
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach pod kątem zarzutów zawartych w skardze Przewodniczącego Rady Mieszkańców DPS Pana ............................* z dnia 3 czerwca 2003r.

Uchwała Nr X/74/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2003r.

w sprawie:
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu pod kątem zarzutów zawartych w skardze Pana ..............................* zamieszkałego w Skrzynakch, gm. Kórnik.

Uchwała Nr X/75/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2003r.

w sprawie:
nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Poznańskim, a Prefekturą São Josè dos Pinhais.

Uchwała Nr X/76/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2003r.

w sprawie: uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego".

Uchwała Nr X/77/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2003r.

w sprawie:
przekazania dotacji celowej dla Miasta Poznania na realizację zadania p.n. "Modernizacja pomieszczeń przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie".

Uchwała Nr X/78/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2003r.

w sprawie:
nabycia przez Powiat Poznański nieruchomości gruntowych położonych w Markowicach, gmina Kleszczewo.

Uchwała Nr X/79/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2003r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji.

Uchwała Nr X/80/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2003r .

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

STANOWISKO
Rady Powiatu Poznańskiego
podjęte podczas X sesji Rady Powiatu Poznańskiego
w dniu 26 sierpnia 2003r.

Banery