BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr X/74/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2003r.

 

w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu pod kątem zarzutów zawartych w skardze Pana ..............................* zamieszkałego w Skrzynakch, gm. Kórnik.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zleca się Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu pod kątem zarzutów zawartych w skardze Pana...............................* zamieszkałego w Skrzynkach, gm. Kórnik z dnia 17 lipca 2003r. (załącznik do niniejszej uchwały).

§ 2. Komisja Rewizyjna przedstawi wyniki przeprowadzonej kontroli w terminie do 23 września 2003r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198)

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-09-25
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-09-25 09:38
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-26 09:18

« wstecz

Banery