BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr X/75/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2003r.

 

w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Poznańskim, a Prefekturą São Josè dos Pinhais.

Na podstawie art.12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. ze zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się nawiązać współpracę między Powiatem Poznańskim, a Prefekturą São Josè dos Pinhais w Brazylii.

§ 2. W celu realizacji postanowienia, o którym mowa w § 1,wyraża się zgodę na zawarcie Umowy o współpracy między Powiatem Poznańskim, a Prefekturą São Josè dos Pinhais. Porozumienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zasady organizacji współpracy i jej finansowania, w zakresie objętym Umową, określi odrębna uchwała.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Poznańskiego oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr X/75/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2003r.

w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej miedzy Powiatem Poznańskim, a Prefekturą Sao Jose Dos Pinhais.

Zgodnie z art. 12 pkt 9a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państwa oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych należy do wyłącznej właściwości rady powiatu.
Powiat Poznański nawiązał pierwsze kontakty z Prefekturą Sao Jose Dos Pinhais, podczas wizyty delegacji brazylijskiej w Polsce w roku 2001. Efektem tego było nawiązanie współpracy w zakresie wymiany młodzieży. W lutym 2002 roku w Brazylii przebywał Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego Powiatu Poznańskiego pan Kazimierz Marchlewski, który podpisał w imieniu Powiatu Poznańskiego List Intencyjny w sprawie przyszłej współpracy kulturalnej, edukacyjnej i gospodarczej oraz wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania, produkcji i technologii. W październiku i listopadzie 2002 roku na terenie Sao Jose Dos Pinhais, przebywało dwoje studentów z terenu Powiatu Poznańskiego, którzy rozpoczęli wymianę młodzieży.
Mając na względzie wolę obydwu stron do dalszego nawiązywania wielopłaszczyznowej współpracy i poszerzania jej zakresu w ramach kompetencji podjęcie uchwały uważam za celowe.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
  data wytworzenia: 2003-09-25
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2003-09-25 09:46
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-26 10:07

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2003-09-25 09:46

Banery