BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr X/79/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2003r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g) oraz lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 36, 43 i art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji, zmienionej uchwałą Nr XLII/294/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 9 kwietnia 2002 r. § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4. Zakończenie działalności likwidowanego Szpitala nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2003 r.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr X/79/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2003r.

Zgodnie z art. 60 ust. 4b pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) uchwała organu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej, o likwidacji winna zawierać oznaczenie dnia zakończenia czynności likwidacyjnych. Ustawodawca nie przewidział żadnych ujemnych konsekwencji w przypadku pominięcia tego elementu treści uchwały. Ponieważ jednak uchwały Rady Powiatu Poznańskiego dotyczące likwidacji spzoz w Puszczykowie zawierają oznaczenie dnia zakończenia czynności likwidacyjnych, a w obecnej sytuacji nie istnieje możliwość zakończenia czynności likwidacyjnych w terminie określonym przez Radę Powiatu podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 25.09.2003
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-09-25 10:07
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-26 10:30

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9643
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-26 11:07
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-28 14:27