BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XVI/145/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 marca 2000r.

sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2000.

Uchwała Nr XVI/146/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 marca 2000r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr V/38/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości I punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, zmienionej uchwałą Nr VI/54/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 1999 r .

Uchwała Nr XVI/147/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 marca 2000r.

w sprawie:
założenia 5 letniego Technikum Hotelarstwa w Rokietnicy.

Uchwała Nr XVI/148/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 marca 2000r.

w sprawie:
założenia Liceum Administracyjno -Ekonomicznego w Murowanej Goślinie.

Banery