BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XVII/149/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 kwietnia 2000r.

w sprawie:
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Poznańskiego za 1999 rok.

Uchwała Nr XVII/150/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 kwietnia 2000r.

w sprawie:
przekształcenia WODZ w Mosinie w Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie.

Uchwała Nr XVII/151/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 kwietnia 2000r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XIII/110/99 z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych w roku 2000.

Banery