BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XVIII/152/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2000

Uchwała nr XVIII/153/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Mosinie.

Uchwała Nr XVIII/154/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie.

Uchwała nr XVIII/155/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Mosinie.

Uchwała Nr XVIII/156/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie:
założenia 3 - letniego Technikum Samochodowego dla Dorosłych w Swarzędzu.

Uchwała Nr XVIII/157/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie:
zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego na nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Zakładów Przemysłu Odzieżowego MODENA S.A.

Uchwała Nr XVIII/158/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie :
nieodpłatnego przejęcia terenów przez Powiat Poznański pod budowę szkoły średniej w Swarzędzu .

Uchwała nr XVIII/159/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie:
określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Poznańskiego w drodze bezprzetargowej.

Banery