BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVIII/152/2000
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2000r.w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2000

Na podstawie: art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i zmiany) oraz art. 112 ust. 2 pkt. 2, art. 116, art. 124 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego nr XIV/123/99 z dnia 21 grudnia 1999 r. zmienionej uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XVI/145/2000 z dnia 28 marca 2000r. wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2000 o kwotę 1.702.365 zł, które po zmianach wynoszą 50.634.013 zł, w tym:
-zwiększa się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 122.900 zł, które po zmianach wynoszą 7.352.671 zł.
-wprowadza się dochody na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane
na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15.600 zł (dotyczy porozumienia zawartego z Powiatem Międzychodzkim na realizację zadań zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności), Razem dochody przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynoszą 7.368.271 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 1*).

§ 2. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2000 o kwotę 1.702.365 zł, które po zmianach wynoszą 54.073.480 zł, w tym zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 122.900 zł, które po zmianach wynoszą 7.352.671zł. (zgodnie z załącznikiem nr 2*).wprowadza się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15.600zł (dotyczy porozumienia zawartego z Powiatem Międzychodzkim na realizację zadań zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności), Razem wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynoszą 7.368.271 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 2*).
W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zwiększa się:
1.wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 48.593zł, (zgodnie z załącznikiem nr 3*),
2.wydatki majątkowe o kwotę 1.130.000 zł, które po zmianach wynoszą 6.744.000 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 4*).

§ 3. Zwiększa się rezerwę na realizację zadań oświatowych o kwotę 51.348 zł, która po zmianach wynosi 209.634 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2000 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


*Załączniki nr 1,2,3,4 do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 26.09.2003
  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2003-09-26 11:18
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-06 15:33

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7096
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-06 15:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-23 14:56