BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVIII/155/2000
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mosinie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. NR 91 poz.578) i art. 36 a ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. NR 67 poz.329 z 1996r. - tekst jednolity) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
a) przedstawiciele organu prowadzącego:
- Jerzy Lechnerowski - przewodniczący
- Jacek Szeszuła - członek
- Zdzisław Mikołajczak - członek rezerwowy
b) przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu:
- Małgorzata Kamińska - członek
- Mirosława Abreu-Diaz - członek
- Izabela Lorenz - członek rezerwowy
c) przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
- Maria Rakoniewska - członek
- Aleksandra Prabucka - członek
- Agnieszka Mikołajczyk - członek rezerwowy
d) przedstawiciel Związków Zawodowych NSZZ "Solidarność":
- Tadeusz Golenia - członek
- Jarosław Lange - członek rezerwowy
e) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
- Regina Burkiewicz - członek
- Grażyna Hipś - członek rezerwowy

§ 2. Tryb i zasady działania komisji konkursowej określa Regulamin Konkursu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały nr XVIII/155/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2000r.

W związku ze złożeniem wniosku o przejście na emeryturę z dniem 1 września 2000 roku przez .............................................* dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie, zgodnie z regulaminem konkursu wyboru dyrektorów uchwalonym przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwałą nr 174/49/2000 z dnia 14.04.2000 r. ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora powyższej Poradni. Konkurs przeprowadzi komisja w składzie zaproponowanym
w niniejszej uchwale. Członkowie Komisji Konkursowej zostali wskazani przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Radę Pedagogiczną przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie oraz przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ "Solidarność".

*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198)

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 26.09.2003
  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2003-09-26 11:34
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-06 15:25

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7099
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-06 15:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-25 15:26