BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVIII/156/2000
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2000r.w sprawie: założenia 3 - letniego Technikum Samochodowego dla Dorosłych w Swarzędzu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 5 ust. 2 pkt. 1, ust. 5 a i art. 58 ust. 1, 6 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami ) Uchwala się co następuje:

§ 1. Zakłada się z dniem 01.09. 2000 r. 3 - letnie Technikum Samochodowe dla Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Szkoła wchodzić będzie w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Swarzędzu , ul. Podgórna 12

§ 2. Organizację szkoły określi statut.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.09.2000 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek NowakowskiUzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/156/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2000r.

Od wielu lat w Zespole Szkół Zawodowych w Swarzędzu szkoleni są mechanicy samochodowi i blacharze samochodowi na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Od pięciu lat w powyższej placówce funkcjonują oddzielne klasy lub grupy mechaników samochodowych. W rejonie Swarzędza istnieje duże zapotrzebowanie na wyżej wymienione zawody, szczególnie na poziomie średnim. Jedyna szkoła w okolicy, w której funkcjonowało Technikum Samochodowe została zlikwidowana. Na terenie gminy Swarzędz działa wiele zakładów mechanicznych, elektromechanicznych i blacharskich, w tym duże stacje obsługi oraz zakłady Volkswagena. W związku z powyższym proponowana szkoła może liczyć na duży nabór uczniów, a docelowo mogłaby przekształcić się w szkołę policealną.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-09-26
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-09-26 11:37
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-06 15:26

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8327
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-06 15:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-02 13:33