BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XIX/160/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2000r.

w sprawie:
przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Powiatu Poznańskiego Pana Marka Bigosińskiego.

Uchwała Nr XIX/161/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2000r.

w sprawie:
wyboru Członka Zarządu Powiatu Poznańskiego

Uchwała nr XIX/162/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2000r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2000

Uchwała Nr XIX/163/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2000r.

w sprawie:
ustalenia zasad wynajmu pomieszczeń w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Powiat Poznański.

Uchwała Nr XIX/164/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2000r.

w sprawie:
ustanowienia nagrody „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”.

Uchwała Nr XIX/165/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2000r.

w sprawie:
ustanowienia nagrody "Strażak Roku Powiatu Poznańskiego"

Uchwała Nr XIX/166/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2000r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr IX/74/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 1999r., dotyczącej wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XIX/167/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2000r.

w sprawie:
przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów Gmin, Powiatów i Województw „Komunikacja”.

Banery