BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIX/162/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2000r.

 


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2000

Na podstawie: art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i zmiany) oraz art. 112 ust. 2 pkt. 2, art. 116, art. 124 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego nr XIV/123/99 z dnia 21 grudnia 1999 r. zmienionej uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XVI/145/2000 z dnia 28 marca 2000r, uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego XVIII/152/2000 z dnia 30 maja 2000r, wprowadza się następujące zmiany:
1. W paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2000 o kwotę 1.739.324zł, które po zmianach wynoszą 52.373.337 zł, w tym:
– zwiększa się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.000 zł, które po zmianach wynoszą 7.358.671 zł.
– nie zmieniają się dochody na wykonywane zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, które wynoszą 15.600 zł.
2. Razem dochody przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynoszą 7.374.271 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 1*).

§ 2. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2000 o kwotę 1.739.324 zł, które po zmianach wynoszą 55.812.804 zł w tym:
– zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.000zł, które po zmianach wynoszą 7.358.671zł.
– nie zmieniają się wydatki na wykonywane zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, które wynoszą 15.600 zł.
1. Razem wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynoszą 7.374.271zł. (zgodnie z załącznikiem nr 2*).
2.W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się:
1. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 469.409 zł, które po zmianach wynoszą 25.724.660 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3*),
2. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.380 zł, które po zmianach wynoszą 6.693.620 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 4*).

§ 3. Zwiększa się rezerwę na realizację zadań oświatowych o kwotę 48.324 zł, która po zmianach wynosi 257.958 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2000 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


*Załączniki nr 1,2,3,4 do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

 

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-09-26
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-09-26 11:56
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 08:40

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8201
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-09 09:02
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40