BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIX/163/2000
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2000r.

w sprawie: ustalenia zasad wynajmu pomieszczeń w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Powiat Poznański.

Na podstawie art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578) w związku z art. 58 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z 1992 r.
z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wynajem pomieszczeń w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Powiat Poznański może odbywać się wyłącznie
w trybie przetargu publicznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/163/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2000 roku

W związku z istnieniem niezagospodarowanych pomieszczeń w samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat Poznański, istnieje potrzeba ich zagospodarowania poprzez wynajem – spowoduje to uzyskanie przychodów, które mogą być wykorzystane m.in. pokrycie kosztów bieżących remontów.
Ponieważ ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. nakłada na organ założycielski obowiązek określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego sp. z. o. z. , przedkłada się Radzie Powiatu niniejszą uchwałę.

 

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-09-26
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-09-26 11:59
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 08:43

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8227
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-09 09:02
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56