BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIX/166/2000
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2000r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/74/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 1999r., dotyczącej wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 49 z 1994 r, poz. 196 z późn. zmianami) art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 z 1998 r, poz. 578 z późn. zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W § 4 uchwały określonej w tytule w ust. 1 skreśla się pkt. 4.

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/166/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2000 r.

W roku ubiegłym, zgodnie z wnioskiem Zarządu Koła PZW Stęszew oraz pismem Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Dębno, Rada Powiatu Poznańskiego, w drodze uchwały, wprowadziła na przedmiotowym jeziorze zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi. Dla umożliwienia uprawiania sportów motorowodnych, dopuszczono pływanie w/w sprzętem motorowodnym na jeziorze Dębno w godz. od 10.00 do 16.00 w środy, czwartki, piątki, soboty i niedziele, w odległości nie mniejszej niż 50 m. od brzegu jeziora oraz kąpielisk. Zarząd Koła PZW Stęszew stwierdził, że dotychczasowe odstępstwa od zakresu używania sprzętu motorowodnego na jeziorze Dębno są uciążliwe dla gospodarzy w/w jeziora -Koła PZW Stęszew; uniemożliwiane jest uprawianie sportu wędkarskiego, straszone jest ptactwo wodne.
Nowy wniosek Zarządu Koła PZW Stęszew w sprawie wprowadzenia całkowitego zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Dębno został .pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Gminy Stęszew oraz przez Komisję Ochrony Środowiska Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-09-26
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-09-26 12:15
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 09:02

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8200
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-09 09:02
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40