BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIX/167/2000
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2000r.

w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów Gmin, Powiatów i Województw „Komunikacja”.

Na podstawie art.75 w związku z art.12 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Poznańskiego wyraża wolę przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów Gmin, Powiatów i Województw „Komunikacja”.

§ 2. Do reprezentowania Powiatu Poznańskiego w Stowarzyszeniu upoważnia się Jana Grabkowskiego Wicestarostę Poznańskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/167/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2000r.

Do istotnych problemów, z którymi borykają się gminy i powiaty należą zagadnienia związane z transportem i komunikacją, a w szczególności z utrzymaniem i rozwojem dróg oraz połączeń komunikacyjnych, a zwłaszcza kolejowych. Celem stowarzyszenia „Komunikacja” będzie działanie na rzecz: poprawy warunków komunikacji pomiędzy gminami, powiatami i województwami, tworzenia regionalnych szlaków turystycznych, wodnych, pieszych i rowerowych. Koszt uczestnictwa w stowarzyszeniu ma wynosić ok. 2.00 zł. rocznie. Mając powyższe na uwadze, podjęcie proponowanej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-09-26
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-09-26 12:18
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 09:02

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8211
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-09 09:02
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44