BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXII/180/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2000r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr XI/103/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała nr XXII/181/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2000r.

w sprawie:
zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka ul. Kościańskiej w Stęszewie.

Uchwała Nr XXII/182/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2000r.

w sprawie:
nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie.

Uchwała Nr XXII/183/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2000r.

w sprawie:
nadania statutu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno Wychowawczemu w Mosinie .

Uchwała Nr XXII/184/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2000r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr V/38/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzania miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, zmienionej uchwałą Nr VI/54/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 1999 r.
oraz uchwałą Nr XVI/146/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 marca 2000 r.

Uchwała Nr XXII/185/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2000r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr X/83/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą: Wielospecjalistyczny Szpital „Puszczykowo”.

Uchwała Nr XXII/186/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2000r.

w sprawie :
sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz.

Uchwała nr XXII/187/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2000r.

w sprawie :
regulaminów dodatków płacowych w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XXII/188/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2000r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2000.

Banery