BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXII/180/2000
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 września 2000r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XI/103/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W § 9 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Strukturę organizacyjną Starostwa tworzą Wydziały, Filie zamiejscowe Wydziałów, Referaty i samodzielne stanowiska.”

§ 2. Pozostałe paragrafy Regulaminu Organizacyjnego pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/180/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2000r.

Zmiana ustawy „Prawo o ruchu drogowym” wprowadziła m.in. zakaz zawierania porozumień z gminami w zakresie rejestracji pojazdów. Zarząd Powiatu wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu oraz uwzględniając wnioski gmin postanowił utrzymać punkty rejestracji w gminach w zmienionej formie pod nazwą „filia zamiejscowa Wydziału Komunikacji.” W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego umożliwiającej utworzenie nowej struktury organizacyjnej.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-09-26
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-09-26 14:30
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 10:33

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8834
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-09 11:06
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56