BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXII/181/2000
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 września 2000r.

 

w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka ul. Kościańskiej w Stęszewie

Na podstawie art.6a ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz. U. Nr14 poz.60 z późniejszymi zmianami/ i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 98 poz.578 z późniejszymi zmianami/, Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1.Zalicza się odcinek ulicy Kościańskiej od skrzyżowania z ulicą Błonie do skrzyżowania z drogą krajową nr 5 do kategorii dróg powiatowych. 2.Ustala się przebieg drogi, który jest zgodny z załączoną mapką* stanowiącą integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/181/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2000r.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przystępując do ustalania przebiegu dróg wojewódzkich na terenie Wielkopolski zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych / Dz. U. nr 14 poz.60 z późn. zm. / wystąpił z prośbą o podjęcie Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej na terenie miasta Stęszewa- odcinka ulicy Kościańskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 5.W związku ze zmianą przebiegu drogi w mieście Stęszew ulica Kościańska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Błonie do drogi krajowej nr 5 będąca aktualnie drogą wojewódzką nr 306 i nr 431 winna zostać przekwalifikowana na drogę powiatową. Przebieg ulicy Kościańskiej na pozostałym odcinku jest drogą powiatową co stanowić będzie logiczny ciąg drogowy.

*Mapka do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-09-26
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-09-26 14:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 10:37

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9191
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-09 11:06
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-20 11:12