BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXII/184/2000
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 września 2000r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr V/38/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzania miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, zmienionej uchwałą Nr VI/54/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 1999 r. oraz uchwałą Nr XVI/146/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 marca 2000 r.

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W § 2 wymienionej uchwały dodaje się ostatni wers o treści : „4,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.”

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/184/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2000 roku

W związku z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708), m.in. dotyczącymi utraty mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego nastąpiła konieczność dokonania zmian zasad ustalania wynagrodzenia. Uchylenie rozporządzenia, na podstawie którego wydano dotychczas obowiązujący regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Pracy spowodowało wystąpienie pracodawcy – Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, który określił proponowaną wartość punktu dla ustalenia wynagrodzeń. Ustalenie wartości jednego punktu niezbędne jest dla sporządzenia przez pracodawcę tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-09-26
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-09-26 14:46
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 10:46

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8855
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-09 11:06
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 14:20