BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXII/186/2000
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 września 2000r.

 


w sprawie : sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowy Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543/, Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy gmina Swarzędz oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Kobylnica, arkusz mapy 1, działka nr 81/4 o pow. 4737 m2 zapisanej w KW Nr 127 669.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/186/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2000 r.

Nieruchomość położona w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 91,stanowiąca własność Powiatu Poznańskiego obejmuje m.in.: działkę nr 81/4 częściowo zabudowaną budynkiem po Domu Dziecka w Kobylnicy oraz spaloną kaplicą / zakreśloną linią czerwoną na załączonej mapie*/. Powyższa działka znajdowała się w trwałym zarządzie Domu Dziecka w Kobylnicy, który zgłosił zbędność zarządu tym gruntem. Zarząd Powiatu Poznańskiego wyraził zgodę na wygaszenie prawa trwałego zarządu .W tym stanie rzeczy, może nastąpić sprzedaż zbędnych nieruchomości.


*Mapa do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-09-26
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-09-26 14:53
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 10:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8851
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-09 11:06
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 10:05