BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXII/188/2000
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 września 2000r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2000.

Na podstawie: art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i zmiany) oraz art. 116, art. 124 ust. 1, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego nr XIV/123/99 z dnia 21 grudnia 1999r, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XVI/145/2000 z 28 marca 2000r, uchwałą Rady nr XVIII/152/2000 z dnia 30 maja 2000r, uchwałą Rady nr XIX/162/2000 z dnia 27 czerwca 2000r, uchwałą Zarządu nr 243/118/2000 z dnia 30 czerwca 2000r., uchwałą Zarządu nr 272/147/2000 z dnia 27 lipca 2000r.,uchwałą Zarządu nr 293/168/2000 z dnia 16 sierpnia 2000r.uchwałą Rady nr XXI/175/2000 z dnia 29 sierpnia 2000r., wprowadza się następujące zmiany:
1. W paragrafie 1 zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2000 o kwotę 823.272 zł, które po zmianach wynoszą 52.577.332 zł, w tym: nie zmienia się kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 8.317.271zł. nie zmieniają się dochody na wykonywane zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, które wynoszą 15.600 zł.
2.Razem dochody przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynoszą 8.332.871 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 1*).

§ 2. 1. W paragrafie 2 zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2000 o kwotę 823.272zł, które po zmianach wynoszą 56.009.422 zł w tym: nie zmieniają się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji, które wynoszą 8.317.271 zł, nie zmieniają się wydatki na wykonywane zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, które wynoszą 15.600 zł.
2.Razem wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynoszą 8.332.871(zgodnie z załącznikiem nr 2*).
3.W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się:. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 801.172 zł, które po zmianach wynoszą 26.878.128 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3*),2.zmniejsza się wydatki na inwestycyjne o kwotę 991.862zł, które po zmianach wynoszą 5.610.620 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4*).

§ 3. Zmniejsza się rezerwę na realizację zadań oświatowych o kwotę 127.000 zł., która po zmianach wynosi 0zł.

§ 4. Zmienia się plan przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem nr 5*).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2000 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


*Załączniki nr: 1,2,3,4,5 do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-03
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-10-03 10:58
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 11:06

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8833
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-09 11:06
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56