BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXIII/189/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 października 2000r .

w sprawie:
uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium Rady Powiatu Poznańskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XXIII/190/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 października 2000r.

w sprawie:
ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z obligatoryjnych opłat za pobyt ich dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr XXIII/191/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 października 2000r .

w sprawie:
uchwalenia programu samorządowego na rok 2001 pod nazwą "Rehabilitacja i wsparcie osób niepełnosprawnych".

Uchwała Nr XXIII/192/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 października 2000r.

w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ul. Mostowej w Mosinie.

Uchwała Nr XXIII/193/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 października 2000r.

w sprawie: nabycia przez Powiat Poznański nieruchomości położonej przy ul. Kraszewskiego 21/25 w Poznaniu.

Uchwała Nr XXIII/194/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 października 2000r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie remontu budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr XXIII/195/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 października 2000r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zakup nieruchomości położonej przy ul. Kraszewskiego 21/25 w Poznaniu.

Uchwała Nr XXIII/196/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 października 2000r.

W sprawie: udzielenia poręczenia dla banku, który wykupi wierzytelności Wielospecjalistycznego Szpitala w Puszczykowie.

Uchwała Nr XXIII/197/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 października 2000r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr VIII/66/99 z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wielospecjalistycznym Szpitalu "Puszczykowo" sp. z o.o.

Uchwała Nr XXIII/198/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 października 2000r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2000.

Banery