BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIV/200/2000
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 listopada 2000r.

 

w sprawie: nadania Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie imienia Adama Wodziczki.

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami ) i zarządzenia nr 14 MEN z dnia 19 czerwca 1992 r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży ( Dz. Urz. MEN nr 4 poz. 18 ) oraz art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1989 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91 poz. 578) uchwala się co następuje:

§ 1. Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie ul. Topolowa 2, nadaje się imię Adama Wodziczki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/200/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2000 r.

Organem właściwym do nadawania imienia szkole jest Rada Powiatu jako organ prowadzący. Wszystkie istniejące w szkole podmioty : Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Rada Pedagogiczna, Dyrektor Szkoły wspólnie wystąpiły z wnioskiem o nadanie imienia swojej szkole. Profesor Adam Wodziczka jest postacią zasługującą na upamiętnienie. Jego starania o powstanie i opieka nad Wielkopolskim Parkiem Narodowym są w naszym regionie znane zbyt mało. Nadanie imienia Zespołowi Szkół utrwali w świadomości uczniów i mieszkańców gminy jego pamięć. Dlatego warto, przychylając się do wniosku, nadać szkole to imię.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-03
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-10-03 12:45
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-14 09:11

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6250
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-15 10:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21