BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIV/201/2000
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 listopada 2000r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie w drodze umowy darowizny Gminie Rokietnica nieruchomości położonej przy ul. Koszycy w Rokietnicy na której posadowiona jest środowiskowa hala sportowa w budowie.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm./ oraz art. 13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543/ Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Poznańskiego wyraża zgodę na przekazanie Gminie Rokietnica w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Rokietnicy przy ul. Koszycy, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Rokietnica, ark. mapy 1, działka 44/3 o pow. 0.4615, na której posadowiona jest środowiskowa hala sportowa w budowie z przeznaczeniem jej na cele publiczne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/201/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2000r.

Wnioskiem z dnia 13.10.2000 r. Zarząd Gminy Rokietnica zwrócił się z prośba o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy budowanej hali sportowej położonej we wsi Rokietnica na działce 44/3.Przedmiotowa działka stanowi własność Powiatu Poznańskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy. Budowę środowiskowej hali sportowej, dla której role inwestora pełnił do tej pory Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy, rozpoczęto w 1997 r. Inwestycja ta obejmuje swym zasięgiem m.in. działki o nr 721, 722, 723, 724, 725 będące własnością Gminy Rokietnica.
Na przedmiotowych działkach ma być realizowana trwała zabudowa między innymi internat (hotel) stanowiący zaplecze dla budowanej na działce 44/3 hali sportowej. Inwestycja po jej zakończeniu służyć będzie społeczeństwu Gminy Rokietnica, jak również uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy.
W tym stanie rzeczy Rada Powiatu Poznańskiego uznała za słuszne starania Gminy Rokietnica o przejęcie środowiskowej hali sportowej w budowie położonej w Rokietnicy. Przekazanie w drodze umowy darowizny Gminie Rokietnica w/w. inwestycji wraz z gruntem nastąpi po wygaszeniu trwałego zarządu dz. 44/3 Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-03
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-10-03 12:48
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-15 10:39

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6253
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-15 10:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21