BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIV/202/2000
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 listopada 2000r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2000.

Na podstawie: art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i zmiany) oraz art. 116, art. 124 ust. 1, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego nr XIV/123/99 z dnia 21 grudnia 1999r, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XVI/145/2000 z 28 marca 2000r, uchwałą Rady nr XVIII/152/2000 z dnia 30 maja 2000r, uchwałą Rady nr XIX/162/2000 z dnia 27 czerwca 2000r, uchwałą Zarządu nr 243/118/2000 z dnia 30 czerwca 2000r., uchwałą Zarządu nr 272/147/2000 z dnia 27 lipca 2000r.,uchwałą Zarządu nr 293/168/2000 z dnia 16 sierpnia 2000r.uchwałą Rady nr XXI/175/2000 z dnia 29 sierpnia 2000r.,uchwałą Rady nr XXXII/188/2000
z dnia 26 września 2000r., uchwałą Zarządu nr 333/198/2000 z dnia 28 września 2000r., uchwałą Rady XXIII/198/2000 z dnia 28 października 2000r. wprowadza się następujące zmiany:
1 W paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2000 o kwotę 1.125.030 zł, które po zmianach wynoszą 54.682.524 zł, w tym:
- zwiększa się o 46.716 zł kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 8.363.987 zł.
- nie zmieniają się dochody na wykonywane zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, które wynoszą 15.600zł.
2.Razem dochody przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynoszą 8.379.587zł. (zgodnie z załącznikiem nr 1*).

§ 2. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2000 o kwotę 1.125.030 zł, które po zmianach wynoszą 59.914.614 zł w tym: zwiększa się o 46.716 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji, które po zmianach wynoszą 8.363.987 zł. nie zmieniają się wydatki na wykonywane zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, które wynoszą 15.600 zł.
2.Razem wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynoszą 8.379.587(zgodnie z załącznikiem nr 2*).
3.W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się:
1.zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 641.624zł, które po zmianach wynoszą 27.873.316zł (zgodnie z załącznikiem nr 3*),
2. zwiększa się wydatki na inwestycyjne o kwotę 123.316 zł, które po zmianach wynoszą 7.533.936 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4*),
3. zwiększa się kwotę dotacji dla placówek niepublicznych realizujących zadania powiatu o kwotę 115.000zł (zgodnie z załącznikiem nr 5*)
4.plan przychodów i rozchodów środków specjalnych otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 6*.
5. wyodrębnia się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 70.000 zł (zgodnie
z załącznikiem nr 7*).

§ 3. Zmniejsza się rezerwę na realizację zadań oświatowych o kwotę 213.819 zł., która po zmianach wynosi 187.093 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2000 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

*Załączniki nr: 1,2,3,4,5,6,7 do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-03
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-10-03 12:54
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-14 09:16

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6251
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-15 10:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21