BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIV/203/2000
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 listopada 2000r.

 


w sprawie: nawiązania współpracy między Powiatem Poznańskim a Powiatem Hanowerskim.

Na podstawie art. 12 pkt. 9a ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. Nr 91 poz.578); art. 10 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 października 1985 roku (Dz. U. z 1994 roku Nr 124 poz. 607), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Rada postanawia nawiązać współpracę między Powiatem Poznańskim a Powiatem Hanowerskim.

§ 2. W celu realizacji postanowienia, o którym mowa w § 1 zawiera się Porozumienie o współpracy między Powiatem Poznańskim a Powiatem Hanowerskim, którego treść stanowi załącznik nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/203/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2000r.

Na podstawie art. 10 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 października 1985 roku (Dz. U. z 1994 roku Nr 124 poz. 607) społeczności lokalne mogą współpracować ze społecznościami innych państw na warunkach przewidzianych prawem. Zgodnie z art. 12 pkt. 9a Ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 roku Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) podejmowanie uchwal w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych należy do wyłącznej właściwości rady powiatu Powiat Poznański współpracuje z Powiatem Hanowerskim od 1999 roku. Pierwsze kontakty zostały nawiązane wiosną 1999 roku. Dotychczasowa współpraca obejmowała: wymianę doświadczeń w dziedzinie zarządzania jednostkami powiatowymi, wymianę młodzieży, jak również współpracę kulturalna. Efektem współpracy powiatów jest również nawiązanie bezpośrednich kontaktów między gminami z powiatu poznańskiego i powiatu hanowerskiego. Współpraca ta wpisuje się doskonale w ponad już dwudziestoletnią współpracę miasta Poznania z miastem Hanower oraz współpracę Województwa Wielkopolskiego z Do1ną Saksonią (w sierpniu 2000 r. podpisana została Deklaracja o Współpracy). Mając na uwadze dotychczasowe kontakty oraz wolę obu powiatów do kontynuowania współpracy, jak również poszerzania jej zakresu w ramach kompetencji obu stron podjęcie uchwały uważam za celowe.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-03
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-10-03 12:58
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-14 09:18

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6637
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-15 10:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-20 15:04