BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XV/124/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 lutego 2000r.

w sprawie:
ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie opieki społecznej i ochrony zdrowia.

Uchwała Nr XV /125/ 2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 lutego 2000r.

w sprawie:
ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie oświaty.

Uchwała Nr XV/126/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 lutego 2000r .

w sprawie:
zamiarze przekształcenia WODZ w Mosinie w Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie.

Uchwała Nr XV/127/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 lutego 2000r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z. w Poznaniu.

Uchwała Nr XV/128/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 lutego 2000r .

w sprawie:
wyrażenia zgody na najem pomieszczeń Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ul. Słowackiego 8/10 w Poznaniu.

Uchwała Nr XV/129/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 lutego 2000r.

w sprawie:
zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr X/83/99 z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą: Wielospecjalistyczny Szpital „Puszczykowo” s.p.z.o.z.

Uchwała Nr XV/130/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 lutego 2000r.

w sprawie:
wyrażenia poparcia dla programu zrównoważonego Rozwoju Regionu Puszczy Zielonka.

Uchwała Nr XV/131/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 lutego 2000r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu.

Uchwała Nr XV/132/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 lutego 2000r.

w sprawie:
wydania zezwolenia na używanie łodzi motorowej podczas treningów kajakowych zawodników UKS ZALEW – JERZYKOWO na Jez. Kowalskie.

Uchwała Nr XV/133/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 lutego 2000r.

w sprawie : określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Powiatu Poznańskiego

Uchwała Nr XV/134/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 lutego 2000r.

w sprawie: wyrażenia woli nabycia przez Powiat Poznański nieruchomości służących do wykonywania zadań powiatu

Uchwała Nr XV/135/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 lutego 2000r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności przez powiat międzychodzki Powiatowemu Zespołowi ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Poznaniu.

Uchwała nr XV/136/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 lutego 2000r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr VI/52/99 z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie zasad dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała Nr XV/137/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 marca 2000r.

w sprawie: założenia Policealnego Studium w Bolechowie.

Uchwała Nr XV/138/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 marca 2000r .

w sprawie: założenia Liceum Ogólnokształcącego w Mosinie.

Uchwała Nr XV/139/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 marca 2000r.

w sprawie: założenia w 3 letniego Technikum Handlowego w Mosinie.

Uchwała Nr XV/140/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 marca 2000r.

w sprawie: założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Mosinie.

Uchwała Nr XV/141/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 marca 2000r.

w sprawie: przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych w Mosinie ul. Kościelna 2 62-050 Mosina w Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy.

Uchwała Nr XV/142/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 marca 2000r.

w sprawie: założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Swarzędzu

Uchwała Nr XV/143/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 marca 2000r.

w sprawie: Założenia Policealnego Studium Florystyki w Rokietnicy

Uchwała Nr XV/144/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 marca 2000r

w sprawie: utworzenia filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych działających na terenie Powiatu Poznańskiego.

Banery