BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr IV/20/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 stycznia 1999r .

w sprawie:
ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr IV/21/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 stycznia 1999r.

w sprawie:
utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Uchwała Nr IV/22/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 stycznia 1999r.

w sprawie:
utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych.

Uchwała Nr IV/23/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 stycznia 1999r.

w sprawie:
powołania Skarbnika Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr IV/24 /99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 stycznia 1999r .

w sprawie:
określenia zasad ustalenia wysokości i wypłaty diet dla radnych Powiatu Poznańskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Uchwała Nr IV/25/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 stycznia 1999r.

w sprawie:
reprezentacji Rady Powiatu Poznańskiego w sprawach pracowniczych.

Uchwała Nr IV /26/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 stycznia 1999r.

w sprawie:
powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr IV/27/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 stycznia 1999r.

w sprawie:
przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

drukuj całą stronę

Banery