BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr IV /26/99
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 stycznia 1999r.


 

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się stałą, Komisję Rewizyjną której przedmiotem działania jest kontrolowanie Zarządu Powiatu Poznańskiego, powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu Powiatu oraz występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Zarządowi.

§ 2. Szczegółowy zakres zadań Komisji Rewizyjnej określi statut Powiatu Poznańskiego.

§ 3. W skład Komisji wchodzą następujący radni:
1. Przewodniczący Komisji - Pan Roch Kowalski
2. Wiceprzewodniczący komisji - Pan Ireneusz Sobiak
3. Sekretarz Komisji - Pan Zdzisław Mikołajczak
4. Członek Komisji - Pan Leszek Grajek
5. Członek Komisji - Pan Grzegorz Wasielewski
6. Członek Komisji - Pan Bogdan Kemnitz
7. Członek Komisji - Pan Henryk Bielawiak

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-06
  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-10-06 13:10
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-15 12:37

« wstecz

Banery