BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr V/28/ 99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 lutego 1999r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania.

Uchwała Nr V/29/ 99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 lutego 1999r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

Uchwała Nr V/30/ 99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 lutego 1999r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego Komisji Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej.

Uchwała Nr V/31/ 99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 lutego 1999r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego.

Uchwała Nr V/32/ 99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 lutego 1999r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego Komisji Transportu, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego.

Uchwała Nr V/33/ 99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 lutego 1999r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr V/34/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 lutego 1999r .

w sprawie:
powołania przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Uchwała Nr V/35/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 lutego 1999r.

w sprawie:
powołania przewodniczącej Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Uchwała Nr V/36/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 lutego 1999r .

w sprawie:
powołania przewodniczącego Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

Uchwała Nr V/37/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 lutego 1999r.

w sprawie:
wynagrodzenia Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr V/38/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 Lutego 1999r.

w sprawie:
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr V/39/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 lutego 1999r.

w sprawie:
o zmianie uchwały IV/27/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Uchwała Nr V/40/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 lutego 1999r .

w sprawie:
przystąpienia do Komitetu Założycielskiego Związku Powiatów Polskich.

Uchwała Nr V/41/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 lutego 1999r .

w sprawie:
przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.

Uchwała Nr V/42/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 lutego 1999r.

w sprawie:
wyboru banku do obsługi budżetu powiatu.

drukuj całą stronę

Banery