BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr V/37/99
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 23 lutego 1999r.


w sprawie: wynagrodzenia Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 21 ust. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) oraz § 1 pkt. 2, § 2 pkt 1, § 3, § 5, § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 111, poz. 493 z póź:n. zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego ; uchwala, co następuje:

§ 1. Staroście Powiatu przyznaje się miesięczne wynagrodzenie brutto, na które składa się:
a) wynagrodzenie zasadnicze według XXI kategorii zaszeregowania w kwocie maksymalnej,
b) dodatek funkcyjny według "9" stawki dodatku funkcyjnego w wysokości 175 % najniższego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.,
c) dodatek służbowy w wysokości 220% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego określonych w punktach a) i b) § 1,
d) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości ustalonej według zasad określonych odrębnymi przepisami.

§ 2. Wicestaroście Powiatu przyznaje się miesięczne wynagrodzenie brutto, na które składa się:
a) wynagrodzenie zasadnicze według XX kategorii zaszeregowania w kwocie maksymalnej,
b) dodatek funkcyjny według "8" stawki dodatku funkcyjnego w wysokości 150% najniższego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
c) dodatek służbowy w wysokości 210% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego określonych w punktach a) i b) § 2,
d) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości ustalonej według zasad określonych odrębnymi przepisami.

§ 3. Etatowym członkom Zarządu przyznaje się miesięczne wynagrodzenie brutto, na które składa się:
a) wynagrodzenie zasadnicze według XIX kategorii zaszeregowania w kwocie maksymalnej,
b) dodatek funkcyjny według "7" stawki dodatku funkcyjnego w wysokości 125% najniższego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
c) dodatek służbowy w wysokości 150% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego określonych w punktach a) i b) § 3,
d) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości ustalonej według zasad określonych odrębnymi przepisami.

§ 4. Nieetatowym Członkom Zarządu przyznaje się zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem obowiązków Członka Zarządu w postaci ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w wysokości 1500 km na miesiąc. Wartość kosztów podróży obliczona będzie według stawek za 1 km przebiegu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego i Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Poznańskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1999 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-06
  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-10-06 13:42
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-15 12:46

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13464
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-15 12:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35