BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr VI/43/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 1999r .

w sprawie:
zmiany uchwały Nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego .

Uchwała Nr VI/44/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 1999r.

w sprawie:
uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 1999

Uchwała Nr VI/45/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 1999r.

w sprawie:
powołania Sekretarza Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr VI/46/ 99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 1999r .

w sprawie:
przystąpienia do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych".

Uchwała Nr VI/47/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 1999r.

w sprawie:
przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Owińskach.

Uchwała Nr VI/48/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 1999r.

w sprawie: założenia Gimnazjum Specjalnego w Owińskach.

Uchwała Nr VI/49/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 1999r.

w sprawie:
przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Mosinie.

Uchwała Nr VI/50/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 1999r.

w sprawie:
założenia Gimnazjum Specjalnego w Mosinie.

Uchwała Nr VI/51/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 1999r.

w sprawie:
utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Mosinie.

Uchwała Nr VI/52/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 1999r .

w sprawie:
zasad dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała Nr VI/53/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 1999r .

w sprawie:
udzielania osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

Uchwała Nr VI/54/ 99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 1999r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr V/38/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 23 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.

drukuj całą stronę

Banery