BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr VII/55/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 kwietnia 1999r .

w sprawie:
uchwalenia regulaminu konkursu wyboru dyrektorów placówek oświatowych działających w Powiecie Poznańskim.

Uchwała Nr VII/56/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 kwietnia 1999r .

w sprawie:
powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
w Mosinie.

Uchwała Nr VII/57/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 kwietnia 1999r .

w sprawie:
zwrotu pracodawcom kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych .

Uchwała Nr VII/58/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 kwietnia 1999r .

w sprawie:
dofinansowania osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą lub rolniczą,
do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności.

Uchwała Nr VII/59/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 kwietnia 1999r .

w sprawie:
wyrażenia woli poparcia dla uzyskania przez gminy nieruchomości po byłych gminnych
i wiejskich ośrodkach zdrowia.

drukuj całą stronę

Banery