BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr VIII/60/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 maja 1999r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na rok 1999.

Uchwała Nr VIII/61/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 maja 1999r.

w sprawie:
zasad udzielania dotacji miesięcznej dla niepublicznych placówek oświatowych
i opiekuńczo-wychowawczych w 1999 roku.

Uchwała Nr VIII/62/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 maja 1999r .

w sprawie:
przekształceniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bolechowie.

Uchwała Nr VIII/63/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 maja 1999r.

w sprawie:
założenia w Zespole Szkół Zawodowych w Swarzędzu 5-letniego I Technikum Technologii Drewna.

Uchwała Nr VIII/64/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 maja 1999r.

w sprawie:
założenia w Zespole Szkół Rolniczych w Rokietnicy 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego.

Uchwała Nr VIII/65/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 maja 1999r.

w sprawie:
powołania Rady Społecznej przy Zespole Przychodni Specjalistycznych S.P .Z.O.Z. w Poznaniu.

Uchwała Nr VIII/66/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 maja 1999r.

w sprawie:
powołania Rady Społecznej przy Wielospecjalistycznym Szpitalu "PUSZCZYKOWO" S.P.Z.O.Z.

Uchwała Nr VIII/67/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 maja 1999r .

w sprawie:
wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Panem Leszkiem Praczykiem zatrudnionym
na podstawie powołania na stanowisko Sekretarza Gminy.

Uchwała Nr VIII/68/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 maja 1999r.

w sprawie:
złożenia wniosku do Ministra Transportu dotyczącego wprowadzenia zmian do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r . w sprawie ustalenia sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. nr 12 poz. 63 z 1996 r.).

drukuj całą stronę

Banery