BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr IX/69/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 1999r .

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr IX/70/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 1999 r .

w sprawie:
planu pracy Komisji Rewizyjnej Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr IX/71/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 1999r.

w sprawie:
określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr IX/72/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 1999r.

w sprawie:
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego
za pierwsze półrocze każdego roku.

Uchwała Nr IX/73/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 1999r.

w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolechowie.

Uchwała Nr IX/74/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 1999r.

w sprawie:
wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi
na jeziorach Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr IX /75/ 99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 1999r .

w sprawie:
regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr IX/76/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 1999r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr V/31/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 23 lutego 1999 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego.

Uchwała Nr IX/77/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 1999r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr V/32/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 23 lutego 1999 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Transportu, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego.

Uchwała Nr IX/78/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 1999r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr II1/14/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 17 grudnia 1998 roku w sprawie powołania Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego.

Uchwała Nr IX/79/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 1999r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr III/15199 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 17 grudnia 1998 roku w sprawie powołania Komisji Transportu, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego.

Uchwała Nr IX/80/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 1999r .

w sprawie:
zmiany uchwały nr III/16/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 17 grudnia 1998 roku w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr IX/81/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 1999r.

w sprawie:
wyboru drugiego wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj całą stronę

Banery