BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr IX/69/99
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 24 czerwca 1999r .


zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 12 pkt. l, art. 19, art. 32 ust. 4, art. 40 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 1, art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91, poz. 578 zm. Nr 155 poz. 1014) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie powiatu Poznańskiego będącym załącznikiem do uchwały nr IV /20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 roku w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego wprowadza się następujące zmiany:
1. § 20 ust. 7 otrzymuje brzmienie: " Komisja rewizyjna działa w oparciu o regulamin stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego statutu."
2. w § 38 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Zarząd działa w oparciu o regulamin stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego Statutu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 07.10.2003
  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-10-07 10:08
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-19 16:23

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10582
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-19 16:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-16 11:07