BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr X/82/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 1999r.

w sprawie:
zatwierdzenia regulaminu pracy Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą: Wielospecjalistyczny Szpital "PUSZCZYKOWO" s.p.z.o.z.

Uchwała Nr X/83/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 1999r.

w sprawie:
nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą:
Wielospecjalistyczny Szpital "PUSZCZYKOWO" s.p.z.o.z.

Uchwała Nr X/84/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 1999r.

w sprawie:
zatwierdzenia regulaminu pracy Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą: Zespół Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z. w Poznaniu.

Uchwała Nr X/85/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 1999r.

w sprawie:
nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą: Zespół Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z. w Poznaniu.

Uchwała Nr X/86/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 1999r.

w sprawie:
wyłączenia z Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8/10 nieruchomości
po byłych gminnych i wiejskich ośrodkach zdrowia.

Uchwała Nr X/87/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 1999r.

w sprawie:
utworzenia filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych działających na terenie Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr X/88/ 99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 1999r.

w sprawie:
trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr X/89/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 1999r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na rok 1999.

Uchwała Nr X/90/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 1999r.

w sprawie:
zaciągnięcia zobowiązań dotyczących remontu budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu w latach 2000 -2001.

Uchwała Nr X/91/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 1999r.

w sprawie:
wyboru banku do obsługi budżetu Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr X/92/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 1999r.

w sprawie:
zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IX/71/99 z dnia 24 czerwca 1999r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr X/93/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 1999r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr V/32/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 23 lutego 1999 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Transportu, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego.

Uchwała Nr X/94/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 1999r.

w sprawie:
zmiany uchwały m V/31/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 23 lutego 1999 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego.

Uchwała Nr X/95/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 1999r .

w sprawie: budowy obwodnicy Miasta Poznania.

Uchwała Nr X/96/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 1999r.

w sprawie:
wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych w Powiecie Śremskim.

Uchwała Nr X/97/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 1999r.

w sprawie:
wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych w Powiecie Obornickim.

Uchwała Nr X/98/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 1999r.

w sprawie:
wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych w Powiecie Wągrowieckim.

Uchwała Nr X/99/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 1999r.

w sprawie
: wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych w Powiecie Kościańskim.

Uchwała Nr X/100/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 1999r.

w sprawie:
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 196.

Uchwała Nr X/101/99 ,
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 1999r.

w sprawie:
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 430.

Uchwała Nr X/102/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 1999r.

w sprawie:
nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Panem Marianem Markiewiczem zatrudnionym na stanowisku Naczelnika Wydziału Oświaty W Urzędzie Gminy we Wrześni.

drukuj całą stronę

Banery