BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XII/105/99
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 października 1999r.


w sprawie: wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Stęszew.

Na podstawie art. 4 ust. 1 p.6 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91 poz. 578) oraz art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14 poz. 60 ze zmianami), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Stęszew. Wykaz dróg stanowi załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/105/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 października 1999 r.

W związku z wystąpieniem Gminy Stęszew o opinię w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych Zarząd Powiatu Poznańskiego na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych przedstawia Radzie Powiatu Poznańskiego projekt niniejszej uchwały do uchwalenia. Przedstawione w wykazie drogi to drogi polne, nieutwardzone, w terenach zabudowanych lub planowanych pod zabudowę, a wykaz ten został także zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Dróg Powiatowych.

*Załącznik - wykaz ulic, do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-07
  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-10-08 09:23
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-20 11:06

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4754
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2013-12-05 14:12
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56